Профил на купувача

Предоставен обяд на ученици за м.октомври 2016 г. с ф-ра 3211 от 31.10.2016г. на стойност 2617,50лв.

 Предоставени закуски на ученици за м. октомври 2016г. с ф-ра 3210 от 31.10.2016г. на стойност 1273,00лв.

Процедури по ЗОП
Обяви за събиране на оферти
Покани до определени лица

Архив на обществени поръчки