Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 26 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Добавено на: сряда, 9 September, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 16.09 до 30.09.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 2944 от 02.10.2015г., на стойност 592,80лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 16.09 до 30.09.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 2945 от 02.10.2015г., на стойност 1404лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 1.10 до 31.10.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 2972 от 02.11.2015г., на стойност 1447,68лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 1.10 до 31.10.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 2971 от 02.11.2015г., на стойност 3118,50лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 1.11 до 30.11.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 3000 от 01.12.2015г., на стойност 1501,44лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 1.11 до 30.11.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 2999 от 01.12.2015г., на стойност 3204,00лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 1.12 до 18.12.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 3025 от 18.12.2015г., на стойност 970,08лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 1.12 до 18.12.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 3026 от 18.12.2015г., на стойност 1914,00лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 21.12 до 23.12.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 3056 от 08.02.2016г., на стойност 216,96лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 21.12 до 22.12.2015г. от "СИВОН" ООД с фактура 3055 от 08.02.2016г., на стойност 289,50лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 04.01 до 31.01.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3057 от 08.02.2016г., на стойност 1176,00лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 04.01 до 31.01.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3058 от 08.02.2016г., на стойност 2562,00лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 01.02 до 29.02.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3080 от 02.03.2016г., на стойност 1058,40лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 01.02 до 29.02.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3081 от 02.03.2016г., на стойност 2181,00лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 01.03 до 31.03.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3111 от 06.04.2016г., на стойност 1467,84лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 01.03 до 31.03.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3112 от 06.04.2016г., на стойност 2943,00лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 01.04 до 30.04.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3132 от 04.05.2016г., на стойност 975,36лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 01.04 до 30.04.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3131 от 04.05.2016г., на стойност 2002,50лв.
  Извършено плащане за закуска на учениците за периода от 01.05 до 31.05.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3161 от 06.06.2016г., на стойност 890,40лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 01.05 до 31.05.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3156 от 03.06.2016г., на стойност 1759,50лв.
  Извършено плащане за обяд на учениците за периода от 01.06 до 15.06.2016г. от "СИВОН" ООД с фактура 3181 от 17.06.2016г., на стойност 228,00лв.