Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  петък, 26 September, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: петък, 26 September, 2014
  Добавено на: петък, 26 September, 2014
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: петък, 26 September, 2014
  Добавено на: понеделник, 20 October, 2014
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 30 October, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  Фактура №0000002718 от 01.12.2014г. Стойност обяди 2803.50 лв платена на 02.12.2014г.
  Фактура №00000027166 от 22.12.2014г. Стойност обяди 2662.50 лв платена на 23.12.2014г.
  Фактура №00000027191 от 03.02.2015г. Стойност обяди 3049.50 лв платена на 05.02.2015г.
  Фактура №0000002819 от 03.03.2015г. Стойност обяди 2623,50 лв платена на 05.03.2015г.
  Фактура №0000002852 от 31.03.2015г. Стойност обяди 3129.00 лв платена на 08.04.2015г.
  Фактура №0000002884 от 04.05.2015г. Стойност обяди 2140.50 лв платена на 08.05.2015г.
  Фактура №0000002911 от 04.06.2015г. Стойност обяди 2277.00 лв платена на 08.06.2015г.
  Фактура №0000002935 от 18.06.2015г. Стойност обяди 658.50 лв платена на 24.06.2015г.