Вие сте тук

ДОСТАВКА по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на готово за консумация основно обедно ястие и десерт

Дата на публикуване: 
петък, 26 September, 2014
Идентификационен номер: 
9034083
Дата на публикуване на досието: 
петък, 26 September, 2014
Публична покана: 
Разяснения по документацията за участие: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

Фактура №0000002718 от 01.12.2014г. Стойност обяди 2803.50 лв платена на 02.12.2014г.
Фактура №00000027166 от 22.12.2014г. Стойност обяди 2662.50 лв платена на 23.12.2014г.
Фактура №00000027191 от 03.02.2015г. Стойност обяди 3049.50 лв платена на 05.02.2015г.
Фактура №0000002819 от 03.03.2015г. Стойност обяди 2623,50 лв платена на 05.03.2015г.
Фактура №0000002852 от 31.03.2015г. Стойност обяди 3129.00 лв платена на 08.04.2015г.
Фактура №0000002884 от 04.05.2015г. Стойност обяди 2140.50 лв платена на 08.05.2015г.
Фактура №0000002911 от 04.06.2015г. Стойност обяди 2277.00 лв платена на 08.06.2015г.
Фактура №0000002935 от 18.06.2015г. Стойност обяди 658.50 лв платена на 24.06.2015г.

Добавено на: 
петък, 26 September, 2014
Добавено на: 
петък, 26 September, 2014
Добавено на: 
петък, 26 September, 2014
Добавено на: 
понеделник, 20 October, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 30 October, 2014