Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА № ГД-В-72/30.10.2014г. по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на готово за консумация основно обедно ястие и десерт четвъртък, 20 November, 2014

Фактура №0000002718 от 01.12.2014г. Стойност обяди 2803.50 лв платена на 02.12.2014г.
Фактура №00000027166 от 22.12.2014г. Стойност обяди 2662.50 лв платена на 23.12.2014г.
Фактура №00000027191 от 03.02.2015г. Стойност обяди 3049.50 лв платена на 05.02.2015г.
Фактура №0000002819 от 03.03.2015г. Стойност обяди 2623,50 лв платена на 05.03.2015г.
Фактура №0000002852 от 31.03.2015г. Стойност обяди 3129.00 лв платена на 08.04.2015г.
Фактура №0000002884 от 04.05.2015г. Стойност обяди 2140.50 лв платена на 08.05.2015г.
Фактура №0000002911 от 04.06.2015г. Стойност обяди 2277.00 лв платена на 08.06.2015г.
Фактура №0000002935 от 18.06.2015г. Стойност обяди 658.50 лв платена на 24.06.2015г.

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА № ГД-В-71/30.10.2014г. по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на готови за консумация закуски четвъртък, 20 November, 2014

Фактура №0000002719 от 01.12.2014г. Стойност закуски 1231.00 лв платена на 02.12.2014г.
Фактура №0000002765 от 22.12.2014г. Стойност закуски 1142.50 лв платена на 23.12.2014г.
Фактура №0000002790 от 03.02.2015г. Стойност закуски 1346,50 лв платена на 05.02.2015г.
Фактура №0000002818 от 03.03.2015г. Стойност закуски 1120,00 лв платена на 05.03.2015г.
Фактура №0000002851 от 31.03.2015г. Стойност закуски 1368,50 лв платена на 08.04.2015г.
Фактура №0000002885 от 04.05.2015г. Стойност закуски 943,50 лв платена на 08.05.2015г.
Фактура №0000002912 от 04.06.2015г. Стойност закуски 990.50 лв платена на 08.06.2015г.

Договор за доставка №ГД-В-44/16.09.2013 по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ четвъртък, 20 November, 2014

Фактура № 0000002659/01.10.2014 Стойност обяди- 1570,80 лв Платена на 03.10.2014
Фактура № 0000002658/01.10.2014 Стойност закуски - 628,40лв Платена на 03.10.2014
Фактура № 0000002691/03.11.2014 Стойност обяди- 2912,00 лв Платена на 06.11.2014
Фактура № 0000002692/03.11.2014 Стойност закуски- 1156,40 лв Платена на 06.11.2014