Вие сте тук

Публични покани

Наименование на поръчката Дата на публикуване Идентификационен номер Досие
“ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО, И ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА И СГРАДАТА НА НАЧАЛЕН ЕТАП НА СУ „ИВАН ВАЗОВ”, ГР. НОВА ЗАГОРА, ЗА ПЕРИОДА понеделник, 21 August, 2017 9067496 Досие
“ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.09.2017Г. ДО понеделник, 21 August, 2017 9067494 Досие
ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.09.2016Г. ДО 15.06.2017Г. понеделник, 20 June, 2016 9053743 Досие
ДОСТАВКА по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на готово за консумация основно обедно ястие и десерт петък, 26 September, 2014 9034083 Досие
ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.09.2015Г. ДО 15.06.2016Г. сряда, 26 August, 2015 9045239 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045239 Досие